“Avukatlık yasamızı yenilemenin zamanı geldi” – Son Dakika Haberi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Barosu’nun düzenlediği “Değişen Dünyada Avukatların Vizyonu” sempozyumuna katıldı. 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Milli Kütüphane Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda 2.

Türkiye’de hukukun geleceğinin tartışılması gerektiğini vurgulayan Tunç, barolar için şunları söyledi: “Geçmişte barolar ne yazık ki çok iyi sınavları geçemediler. Avukatlık mesleğinin sorunlarından ziyade farklı şeylere odaklandılar. Her şeyden önce barolar Adeta bir muhalefet partisi olarak, muhalefet partisinin ötesinde farklı ideolojik çalışmaların içinde yer aldım ve almaya da devam ediyorum.” “Devam ediyorlar. Hukuk mesleğine odaklanmalarını, meslektaşlarımızın mesleki çalışmalarına katkı sağlamalarını, mesleğin gelişimi açısından yürütme ve yasama organlarıyla iyi ilişkiler içinde olmalarını, böylece hukuk mesleğini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini istiyoruz. görevlerinden çıktılar.” Dedi.

Tunç, adaletin meşru kişiye hakkını vermek anlamına geldiğini, adaletin tezahürü için hukukun üstünlüğünün şart olduğunu ifade etti.

Hukukun üstünlüğü için bağımsız ve tarafsız yargının şart olduğunu belirten Tunç, yargı sisteminin olmadığı bir toplumda devlet düzeninden bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Tunç, yargının “başvuru, savunma ve yargılama” olmak üzere üç ayağı olduğunu ve her birinin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi açısından avukatların güçlendirilmesine önem verdiğini söyledi.


“Avukatlarımız adalet arama özgürlüğünün ve insan haklarının korunmasının teminatıdır”

Avukatlar Kanunu’nun ilk maddesinde “Avukatlar yargı sisteminin kurucu unsurlarıdır” ifadesinin yer aldığını belirten Tunç, şöyle konuştu: “Avukatlarımız adalet arama özgürlüğünün ve insan haklarının korunmasının teminatıdır. Avukatlarımız da avukatlardır. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden etkin ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.” dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, hukuk mesleğinin kalitesinin artırılmasının sürekli gündemde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Hukuk fakültelerindeki kontenjanların 190 binden 125 bine düştüğünü görüyoruz. Hukuk fakültelerine giriş puanlarının artması öğrenci kalitesini artıran önemli bir konudur. Mevcut fakültelerimizin akademik kadrosunun güçlendirilmesi gerekiyor”, bunun farkındayız. Kotaların 100 bine düşürülmesi yönünde sürekli bir talep var. Bu konuda da YÖK Başkanımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hukuk fakültesi mezunu genç avukatımızın avukatlık stajına başlayabilmesi için öncelikle hukuk mesleğine giriş sınavını geçmesi gerekecek. Bu da hukuk mesleğine kalite getirecek. Hakim ve savcı yardımcılığı kurumunu da hayata geçirdik. Hakim ya da savcı adayı olmak 2 yıl sürüyordu. Şimdi 3 kişi var. “Yıllarca süren hakim ve savcı yardımcısı sistemine geçtik.”


“Avukatlık kanunumuzu yenilemenin zamanı geldi”

Avukatlar Kanunu’nun yenilenmesi konusunda Bilim Komisyonu’nun çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini belirten Tunç, şöyle konuştu:

“Bu taslağı sorgulamamız lazım, tüm baroların girdisini almamız lazım. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yasama yetkisi milletvekillerine aittir. Çalışma taslağımızı milletvekillerimizin takdirine sunuyoruz ve üstleneceğiz. 69’dan bu yana geçerliliğini yitiren yasanın, değişen dünyaya ve gelişen Türkiye’ye ayak uyduran bir Avukatlık Yasası’nın hayata geçirilmesi için çabalıyoruz. 22 yıldır Türkiye mevzuat açısından en modern mevzuata sahip. Avrupa yasalarının ilerisindeyiz. Bütün temel yasalarımız değişti. Genç meslektaşlarımız bu yasalarla çalıştılar ve “onlarla da uygulama yapıyorlar. Tüm mevzuatımızı yeniledik. Avukatlık Kanunumuz da önemli bir temel kanundur. Bu nedenle avukatlara ilişkin kanunumuzu yenilemenin zamanı gelmiştir.”

Bakan Tunç, “Önümüzdeki gün ve haftalarda Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere. 2028 yol haritamızı belirleyecek hem İnsan Hakları Eylem Planını hem de Yargı Reformu Strateji Belgesini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. İnşallah” Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuyla paylaştığında biz de Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi. Bu hedeflere ulaşmak için yasama, yürütme ve yargıyla birlikte yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi. Tunç, vatandaşların yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için çaba göstereceğini söyledi.


“Adaletin sağlanmasında hukuk mesleğinin önemli bir yeri var”

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, adaletin tarih boyunca insanların sürekli olarak gerçekleştirmeye çalıştığı bir ideal olduğunu söyledi.

Toplumsal düzenin kurulması ve sürdürülmesi için gerekli olan adaletin, kurumsal uygulama kapsamını devlet teşkilatında en üst düzeyde bulduğunu belirten Kıratlı, şunları kaydetti:

“Adalet, devletlerin ve toplumların düzenini belirleyen bir ölçüdür. Bir devletin kuruluşundan itibaren devamlılığını sağlayan, toplumsal düzeni oluşturan, eşitliği ortaya çıkaran, doğru uygulandığı takdirde barışı getiren bir kavramın ifadesidir. Hukuk mesleğinin de Adaletin uygulanmasında çok önemli bir yere sahiptir.Bu meslek “Koruma, kişilerin haklarını korur ve hukukun üstünlüğünü güvence altına alır. Avukatlar sadece müvekkillerinin değil aynı zamanda insan haklarının da savunucusudur. Bu nedenle avukatlık sadece avukatlık mesleği olarak değil aynı zamanda toplumsal bir görev olarak da görülmelidir.”


“Avukatlık Kanununun değişmesi gerektiğine inanıyoruz”

Hatta Ankara Barosu başkanı no. 2, Sabri Işık, savunmanın adaletin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Avukatlığın serbest meslek ya da kamu hizmeti olarak tanımlanmasının değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olmadığını belirten Işık, şöyle konuştu: “Avukatlar için en önemli kurum meslek kuruluşumuz olan barolardır. Barolar bu görevi üstlenen kurumlardır. Avukatlık mesleğinin gelişmesi, sorunlarının çözülmesi ve çalışma refahının artırılması konusunda sorumluluğun baroların anayasal güvencesi olduğunu belirterek, “Bu, biz avukatlar için en büyük kazançtır” dedi.

Işık, günümüzde pek çok baronun “siyasi vesayet ve ideolojik bağnazlıkla yönetildiğini” belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Değişiklik önerilerine karşı çıkmak, mesleğin korunması anlamına gelmektedir. Muhalefet olmak, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye yetecek bir davranış modeli değildir. Ankara 2 Nolu Baro olarak avukatlık yasasının acilen çıkarılmasını talep ediyoruz. Avukatlık mesleğini olması gereken yere getirin.” Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Sponspor Bağlantılar: Antalya Haber