Laba Türkiye’den “Finansçılar için Python” kursu – Son Dakika İş Dünyası Haberleri

25 Nisan’da başlayacak kurs 7 hafta ve toplam 14 dersten oluşuyor. Aynı zamanda finans uzmanlarına, portföy yöneticilerine, yatırım analistlerine, veri bilimcilerine ve yazılım mühendislerine, piyasa dalgalanmalarına hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını, karmaşık finansal verileri çözmelerini ve riski ustaca yönetmelerini sağlayacak derinlemesine bilgi ve beceriler sağlar. Eğitim, katılımcıların kişisel gelişimlerine ve finans ve teknoloji sektörlerindeki çeşitli iş fırsatlarına erişimlerine destek oluyor.

Sektör liderlerinden Baş Analitik Sorumlusu Berk Hacıağaoğlu: finans ve teknolojinin sentezi

KoçDigital’in Analitik Direktörü Berk Hacıağaoğlu, Laba’nın “Finansçılar için Python” kursuyla finans sektörü profesyonellerine benzersiz bir eğitim sunuyor. Bu ders katılımcılara finans dünyasındaki karmaşık verileri çözme, piyasa dalgalanmalarına hızla uyum sağlama ve riski yönetme konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim süresince etkili finansal veri analizi ve modelleme becerileri geliştirilecek, veriler görselleştirilecek ve Seaborn ve Pandas gibi kütüphaneler kullanılarak otomatik raporlar oluşturulacak. Kurs sonunda katılımcılar;

1. If-Else, For, While, gibi yapıları kullanarak programların akışını kontrol edebileceksiniz.

2. Finansal API’ler aracılığıyla gerekli verilere internet üzerinden ulaşarak veri toplama yöntemlerini öğrenin,

3. Yfinance kütüphanesi ile hisse senedi ve diğer finansal verileri analiz edebilme yeteneğine sahip olacak,

4. Scikit-learn kullanarak regresyon modelleri oluşturacak ve MSE, R², gibi metriklerle model performansını ölçeceksiniz.

5. Aşırı uyum ve yetersiz uyum gibi kavramları anlayarak modelin eğitim ve gerçek dünya verilerine uygunluğunu değerlendirebilme,

6. ARIMA ve LightGBM ile zaman serisi analizi yaparak güçlü makine öğrenimi modelleri oluşturabilecekler.

Laba Türkiye CEO’su Elif Tuzlakoğlu: “Finansın geleceği burada”

Laba Türkiye CEO’su Elif Tuzlakoğlu, “Finans Uzmanları için Python” kursu hakkında şunları söyledi: “Bu kursun, finansal veri analizi ve modelleme alanında kendini geliştirmek isteyen finans uzmanlarına eşsiz fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Katılımcıların sadece bugünün pazarları hakkında değil aynı zamanda geleceğin geleceği hakkında da bilgi edinmelerine yardımcı olun.” “Aynı zamanda finans dünyasına uyum sağlamalarına da olanak tanıyacak.”

Finans ve teknolojiyi birleştiren geleceğin rotası

“Finansal Profesyoneller için Python” eğitimi finans ve teknolojinin kesişim noktasında yer alıyor. Bu program sayesinde katılımcılar, güçlü Python kütüphaneleri ile finansal verileri daha hızlı toplayıp analiz ederek zamandan tasarruf etme ve karar verme süreçlerini güçlendirme fırsatına sahip olacaklar. Laba Türkiye, bu eğitimle finans sektöründe veriye dayalı karar almayı yönlendiren bir nesil yaratmayı hedefliyor.

Bu eğitim, finans ve teknolojiyle ilgilenen finans profesyonellerini, portföy yöneticilerini, yatırım analistlerini, veri bilimcilerini, veri analistlerini ve yazılım mühendislerini finansal modelleme ve risk yönetimi araçlarını keşfetmeye davet ediyor. “Finans Profesyonelleri için Python” kursu, katılımcılara finans dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra bu alanda kariyer yapmak isteyenlere de yol gösterecek.

Kurs içeriğinde zamandan tasarruf etmek için Python programlama dilinin güçlü kütüphaneleri kullanılacaktır. Veriye dayalı kararlarla piyasadaki belirsizlikler fırsata dönüştürülecek, karmaşık finansal süreçlere ise yenilikçi çözümler getirilecek. Ayrıca kursiyerler öğrendiklerini uygulamaya dayalı dersler ve ödevlerle pekiştirebilecekler. Kurs süresince Laba ekibi, katılımcılara öğrenme sürecinde destek olmak amacıyla eğitmenin de dahil olduğu Whatsapp grubu aracılığıyla bir iletişim ağı oluşturacaktır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Sponspor Bağlantılar: Antalya Haber