Klinik destek personeli nedir ve ne yaparlar? Klinik Destek Personeli İş Tanımı

genişletmek

KAYNAKCnnturk.com

Sağlık çalışanları okullarından mezun olduktan sonra açılan iş alanları arasından tercihlerini yapabilmektedir. Hastanelerde doktorların yanı sıra çeşitli alanlarda da personel istihdam edilmektedir. Bu işlerden biri klinik destek personeli olarak bilinir.

KLİNİK DESTEK PERSONELİ NEDİR, NE YAPAR?

Klinik destek personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Hasta için kullanılan tüm cihaz ve malzemelerden sağlık profesyonellerinin uygun gördüklerini temizleyip kullanıma hazırlayın.

Kliniğin çalışma ve işleyişi sırasında kullanılan dokümanları ilgili birimlere iletmek.

Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme, cihaz, tıbbi sarf malzeme, ilaç vb. transferi güvence altına almak için

Sağlık hizmeti sunucusunun uygun göreceği birimler arası hasta transferini sağlayın.

Hastadan alınan numuneleri (kan, idrar vb.) laboratuvarlara getirin ve laboratuvardan gelmesi gereken malzeme ve malzemeleri getirin.

Hastanın konumlandırılmasında sağlık uzmanına yardımcı olun.

Sağlık görevlisi gözetiminde hastanın kişisel bakımına (tuvalet, banyo, kişisel bakım vb.) yardımcı olun.

Hastaya veya yakınlarına hiçbir şekilde bilgi, talimat veya tavsiye vermeyin.

Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.

Çalıştığı alanda atıkların uygun şekilde ayrılmasına yardımcı olun.

Hastanın kliniğe transferini sağlamak.

Ex’in hazırlanmasına yardımcı olun ve morga nakledilmesini sağlayın.

Birim amiriniz ve hastane müdürü tarafından verilen diğer yasal görevleri yerine getirmek.

Yakın zamanda yapılan bir işe alımda adayların bu bölümlerden birinden mezun olmaları gerekiyordu;

Bilgisayar Mühendisliği. Ağız ve diş sağlığı. Bilgi sistemleri mühendisliği. Ameliyathane hizmetleri. Biyokimya. Anestezi. Biyoloji. Bilgisayar operatörü. Biyomedikal mühendisliği. Bilgisayar Programlama. Biyomühendislik. Bilişim. Biyoteknoloji. Biyomedikal Bilim. Dişçi. Biyomedikal cihaz teknolojisi. Doğum. Çevresel Sağlık. Eczane. Diş protez teknolojisi. Elektrik mühendisi. Diyaliz. Elektrik elektronik mühendisliği. Eczane hizmetleri. Elektronik Mühendisliği. Elektrik. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği. Elektrikli cihaz teknolojisi. Endüstri Mühendisliği. Elektronik Teknoloji. İş terapisi. Elektronörofizyoloji. Fizikçi. Engelli insanlara yardım ve rehabilitasyon. Mühendislik Fiziği. Evde hasta bakımı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon. Fizyoterapi. Genetik ve Biyoinformatik. İlk yardım ve ilk yardım Genetik ve Biyomühendislik. Kimyasal teknoloji. Hemşirelik. Laboratuvar ve Veteriner Sağlığı.Kimya. Laboratuvar teknolojisi. Kimya Mühendisliği. Mekanik kontrol mühendisliği. Mekatronik.Makine mühendisliği. Metalurji Malzeme mühendisliği. Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği. Mekatronik Mühendisliği Nükleer Tıp Teknikleri. Metalurji Mühendisliği. Odyometri. Metalurji ve malzeme mühendisliği. Optik, Moleküler Biyoloji ve Genetik. Ortopedik ve tabanlık protezler Odyoloji. Patoloji laboratuvar teknikleri. Sağlık Bakanlığı. Perfüzyon teknikleri. Sağlık Kurumlarının Yönetimi. Radyoterapi. Sağlık kurumlarının yönetimi. Sağlık Kurumlarının Yönetimi. Sağlık memuru. Sağlık Teknisyeni Sağlık Yönetimi. Sosyal Hizmetler. Sistem Mühendisi. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik. Sosyal Hizmetler. Tıbbi görüntüleme teknikleri. İlaç. Tıbbi tanıtım ve pazarlama Tıp mühendisliği. Tıbbi laboratuvar teknikleri Yazılım mühendisliği. Yaşlıların bakımı.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Sponspor Bağlantılar: Antalya Haber